Domas un atziņas

* Viss, ko Tu redzi manī, ir Tavs. Mans ir tas, ko es redzu Tevī…  *Pasaule apkārt ir Tavas iekšējās pasaules atspoguļojums.  *Mēs nezinām, kas atnāks rīt – nākamais rīts vai nākamā dzīve. (Tibetiešu gudrība)…

Read more